ทนายศิรประภา.comมือถือ 06-1349-6307ทนายความจังหวัดขอนแก่น

ทนายศิรประภา.comมือถือ 06-1349-6307ทนายความจังหวัดขอนแก่น

เปิดหน้าต่อไป

มารู้จักเมืองขอนแก่น

ตราประจำจังหวัดขอนแก่น

ตราประจำจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

 คำขวัญจังหวัดขอนแก่น “พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก”  
ขอนแก่น
 (เดิมชื่อ ขามแก่น) เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ โดยขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม

จังหวัดขอนแก่นมีเทศบาลนครขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) ตัดผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญอีกเส้นหนึ่งในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าไปสู่ภาคเหนือตอนล่างที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวทางด้านทิศใต้ของลาว อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทิศใต้ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์

ภูมิประเทศ

จังหวัดขอนแก่นมีสภาพพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและทิศใต้ บริเวณที่สูงทางด้านตะวันตกมีสภาพพื้นที่เป็นเขาหินปูนตะปุ่มตะป่ำสลับกับพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีระดับความสูงประมาณ 200-250 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีภูเขารูปแอ่งหรือภูเวียงวางตัวอยู่ติดอำเภอภูเวียง บริเวณที่สูงตอนกลางและด้านเหนือมีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขา ได้แก่ ภูเก้า ภูเม็ง ภูพานคำ เป็นแนวขวางมาจากด้านเหนือ แล้ววกลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ ไหล่เขาด้านนอกมีความสูงและลาดชันมาก สูงประมาณ 300-660 เมตร ไหล่เขาด้านในมีความลาดชันน้อย มีระดับความสูงประมาณ 220-250 เมตร

บริเวณแอ่งโคราช ครอบคลุมพื้นที่ทางด้านใต้จังหวัด สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความสูงประมาณ 150-200 เมตร มีบางส่วนเป็นเนิน สูงประมาณ 170-250 เมตร และลาดต่ำไปทางราบลุ่มที่ขนานกับลำน้ำชี มีความสูงประมาณ 130-150 เมตร จากนั้น พื้นที่จะลาดชันไปทางตะวันออก มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดมีความสูงประมาณ 200-250 เมตร และค่อนข้างราบ มีความสูงประมาณ 170 -180 เมตร

จังหวัดขอนแก่นมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์

การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 199 ตำบล 2331 หมู่บ้าน

1. อำเภอเมืองขอนแก่น Amphoe Mueang Khon Kaen

2. อำเภอบ้านฝาง Amphoe Ban Fang

3. อำเภอพระยืน Amphoe Phra Yuen

4. อำเภอหนองเรือ Amphoe Nong Ruea

5. อำเภอชุมแพ Amphoe Chum Phae

6. อำเภอสีชมพู Amphoe Si Chom Phu

7. อำเภอน้ำพอง Amphoe Nam Phong

8. อำเภออุบลรัตน์ Amphoe Ubonrat

9. อำเภอกระนวน Amphoe Kranuan

10. อำเภอบ้านไผ่ Amphoe Ban Phai

11. อำเภอเปือยน้อย Amphoe Pueai Noi

12. อำเภอพล Amphoe Phon

13. อำเภอแวงใหญ่ Amphoe Waeng Yai

14. อำเภอแวงน้อย Amphoe Waeng Noi

15. อำเภอหนองสองห้อง Amphoe Nong Song Hong

16. อำเภอภูเวียง Amphoe Phu Wiang

17. อำเภอมัญจาคีรี Amphoe Mancha Khiri

18. อำเภอชนบท Amphoe Chonnabot

19. อำเภอเขาสวนกวาง Amphoe Khao Suan Kwang

20. อำเภอภูผาม่าน Amphoe Phu Pha Man

21. อำเภอซำสูง Amphoe Sam Sung

22. อำเภอโคกโพธิ์ไชย Amphoe Khok Pho Chai

23. อำเภอหนองนาคำ Amphoe Nong Na Kham

24. อำเภอบ้านแฮด Amphoe Ban Haet

25. อำเภอโนนศิลา Amphoe Non Sila

26. อำเภอเวียงเก่า Amphoe Wiang Kao 

X