ทนายศิรประภา.comมือถือ 06-1349-6307ทนายความจังหวัดขอนแก่น

ทนายศิรประภา.comมือถือ 06-1349-6307ทนายความจังหวัดขอนแก่น

เปิดหน้าต่อไป

ทนายความจังหวัดขอนแก่น

ทนายศิรประภา พรมกรรณ์

ทนายศิรประภา พรมกรรณ์

ทนายศิรประภา พรมกรรณ์

สวัสดีค่ะ ทนายศิรประภา พรมกรรณ์ (อ้อม) ทนายความจังหวัดขอนแก่นค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักและพร้อมให้บริการค่ะ ติดต่ออ้อมได้ตามช่องทางที่คุณเห็นได้เลยค่ะ ปัจจุบันอ้อมทำงานอยู่ 2 พื้นที่คือ กรุงเทพและขอนแก่นบ้านเกิดค่ะ สามรถโทรปรึกษาได้ แต่ขอเป็นช่วงเวลาทำงานนะค่ะ แต่ถ้าอ้อมติดภาระกิจมีนัดลูกความ นัดศาล สามารถฝากข้อความไว้กับ คอลเซ็นเตอร์ของเครือข่ายได้เลยที่ 089 226 8899 นัดพบอ้อมได้ทั้งในกรุงเทพและขอนแก่น สะดวกที่ใหนว่ามาได้เลยค่ะ

              ทนายศิรประภา พรมกรรณ์

อ้อมจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความ เมื่อปี พ.ศ.2554 จากสภาทนายความแห่งประเทศไทย ปัจจุบันทำงานอาชีพทนายความและศึกษาเนติบัณฑิตควบคู่ไปด้วย

           เมื่อปี 2552 ดิฉันได้ทำงานเป็นทนายฝึกหัดครั้งแรกที่สำนักงานทนายความตฤน มุลาลี ตั้งอยู่ในเมืองข่อนแก่น 

          ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2554 อ้อมได้เปิดสำนักงานทนายความของตัวเอง รับให้คำปรึกษาและเป็นทนายความในคดีแพ่งและคดีอาญาจนถึงปัจจุบัน

         เมื่อปี 2561 ได้ร่วมงานกับเครือข่ายทนายความซึ่งท่านประธานทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายทนายความ ด้วยการรวบรวมเพื่อนๆทนายความทั่วประเทศทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างสมาชิกทนายความด้วยกัน ซึ่งเครือข่ายทนายความมีเป้าหมายที่จะให้บริการประชาชนที่ประหยัด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กล่าวคือ

ประหยัด เพราะประชาชนจะได้ใช้บริการในพื้นที่ที่ลูกความอยู่หรือพื้นที่ที่มีคดีความ ทนายความจะไม่คิดค่าเดินทางหรือค่าที่พัก

สะดวก เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายกระจายอยู่ทุกจังหวัด เช่น

อ้อมเองประจำอยู่จังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพฯ เมื่อสมาชิกทนายความในจังหวัดอื่นๆ มีงานหรือรับงานแต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาดำเนินคดีให้กับลูกความ สมาชิกท่านนั้นจะมอบหมายให้อ้อมดำเนินการแทน หรือให้อ้อมเป็นทนายความในคดีแทน อีกทั้งการให้บริการต่างๆจะสะดวกเพราะอ้อมสามารถเดินทางไปศาลไม่เกิน 30 นาทีและเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดขอนแก่นได้รวดเร็วกว่าทนายความต่างจังหวัดค่ะ อีกประการหนึ่งคือบางครั้งอ้อมติดธุระหรือติดว่าความ คุณสามารถโทรหาคอลเซ็นเตอร์ ฝากข้อความให้อ้อมโทรกลับได้เลยค่ะ
 

รวดเร็ว เพราะอ้อมเดินทางไปศาลหรือติดต่อหน่วยงานต่างๆได้ไม่เกิน 30 นาที อีกทั้งลูกความสามารถนัดพบอ้อมได้ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาทีเช่นกัน จะให้อ้อมดำเนินการอะไรใดภายในจังหวัดขอนแก่น อ้อมสามารถจัดการได้ไม่เกิน 1 วันทำงาน 


ปลอดภัย เครือข่ายเรามีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะรับเป็นสมาชิกเครือข่ายทนายความ เครือข่ายจะให้สมาชิกทุกคนส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบการเป็นทนายความและเป็นทนายความในพื้นที่จริงๆ เช่นการตรวจสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตรวจสอบทะเบียนบ้านเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆหรือไม่ ตรวจสอบภาพถ่ายสำนักงานมีสำนักงานจริงหรือไม่ ทั้งหมดเพื่อบริการประชาชนที่ต้องการใช้บริการทนายความได้มั่นใจในบริการของเครือข่ายทนายความ

              นึกถึงทนายความจังหวัดขอนแก่น นึกถึงทนายอ้อมนะค่ะ ติดต่ออ้อมได้ที่มือถือ 06-1349-6307 หรือถ้าอ้อมไม่ได้รับสาย กรุณาฝากข้อความไว้ที่ คอลเซ็นเตอร์ ที่ 089 226 8899


X