ทนายศิรประภา.comมือถือ 06-1349-6307ทนายความจังหวัดขอนแก่น

ทนายศิรประภา.comมือถือ 06-1349-6307ทนายความจังหวัดขอนแก่น

เปิดหน้าต่อไป

ทนายความให้บริการอะไรบ้าง

งานบริการเครือข่ายทนายความ

* เป็นทนายความให้คุณ

* ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

* จดทะเบียนนิติบุคคล

* จดทะเบียนภาษี

* จดทะเบียนประกันสังคม

* ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว

* ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร (Visa)

* ทำบัญชีนิติบุคคล

* ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล

* ขอใบต่างด้าว

* ขอสัญชาติไทย

* รับรองเอกสาร บุคคล (Notary Public)

* จัดหาล่าม

* แปลเอกสาร

* ตรวจสอบและรับรองเอกสารนิติบุคคล

* ตรวจสอบและรับรองเอกสารในศาล

* ตรวจสอบทรัพย์สินและรับรองเอกสารในสำนักงานที่ดิน

* ตรวจสอบและรับรองเอกสารในสรรพากร


งานที่ปรึกษากฎหมาย

* จัดหาทนายความที่มีประสพการณ์ในกฎหมายต่างให้คำปรึกษา


งานคดีความ

* จัดหาทนายความที่มีประสพการณ์ในคดีต่างๆ


English Speaking Lawyer 081 803 4097

Thailand Lawyers Network

Legal Services


Services

* To be your Lawyer

* Company register

* Taxes registration

* Social registration

* Working permit

* Visa

* Green card

* Thai citizenship

* Business licenses

* JP Management 

* Property Management 

* Real Estate Services

* Notary Public

* Case Report

* Translation

* Translator

* Draft contract

* The WILL

* Book Keeping

* Accounting

* Auditing

* Check Criminal Record

* Check immigration black list

* Search and Certify documents from court

* Search and Certify documents from Revenue 

* Search and Certify documents from Company

* Search and Certify documents from Land Department 

* Providing Lawyers

* Bail Bond


Legal Consulting

* providing expert lawyers for Consultancy


Litigation

* Providing an experienced lawyers to help you.

X